ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Știința bioecologia
Bioecologia este o ramură cunoscută a ecologiei moderne, ce se bazează pe o cunoaștere fundamentală a animalelor și plantelor. Obiectul de studiu al bioecologiei sunt organismele vii, pe care oamenii de ştiinţă studiază ca specii biologice. Această direcție este în strânsa colaborare cu alte științele biologice: etologie, fiziologie, taxonomie.

Studiind  legături reciproce dintre organisme în mediul înconjurător, bioecologia foloseşte o abordare biologică pentru a evalua diferite procese, fenomene și consecinţe. Știința studiază principiile de organizare și de funcționare a organismelor vii, precum și a sistemelor ce se află în afara organismelor, şi regularitatea relațiilor dintre ele și cu mediul de habitat.
Sistemele biologice studiate sunt împărțite în niveluri:
Autecologie - o direcție care studiază relaţia reciprocă a organismelor vii cu condițiile de mediu înconjurător. Principala sa misiune este cercetarea modalităților de adaptare a organismelor la condițiile actuale ale mediului și studierea legităţii limitelor stabilite pentru existența organismelor și a parametrilor fizici și chimici care sunt cele mai potrivite pentru existența organismului.
Demacologie* – studiază populațiile, care reprezintă grupurile naturale de organisme ce aparțin aceleiași specii. Sarcină principală a demacologiei este determinarea condițiilor necesare pentru formarea populației, precum și a grupurilor intra-populație, studierea relațiilor reciproce, structura, dinamica și efectivul populaţiei.
Eidecologie* - direcția ce studiază ecologia speciilor.
Sinecologie – ecologia comunităţilor, implicată în studiul populațiilor de diferite specii de animale, forme vegetale și microbiene care formează comunități biotice, dezvoltarea acestora și posibilele căi de formare, structura și dinamica de dezvoltare, interacțiunea cu mediul înconjurător, caracteristici de productivitate, de energie, etc.

În prezent bioecologia este baza teoriei moderne privind utilizarea resurselor naturale și protecției naturii, metodelor eficiente pentru conservarea organismelor vii de animale și plante, precum și influența factorilor de mediu asupra condițiilor de existență și de dezvoltare a organismelor. Bioecologia este știința, principalul obiectiv al căreia este protecția mediului înconjurător prin utilizarea metodelor biotehnologice.
Necesitatea unei abordări științifice

Orice persoană inteligentă se gândeşte mai devreme sau mai târziu la calitatea mediului înconjurător. Poluarea aerului și a solului, deteriorarea rapidă a rezervoarelor cu apă potabilă dulce, înnămolirea și înflorirea lacurilor, schimbările în peisajul suburban ca urmare a depozitării diverselor deșeuri, utilizarea pesticidelor sunt problemele de schimbare totală a mediului care afectează fiecare persoană.
Ecologia economică și aplicată
Fizicienii au stabilit un nou record de eficienţă a celulelor solare de grafen.
Oamenii de ştiinţă au creat algoritmii noi pentru a încărca bateriile de 2 ori mai rapid.
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat celulele solare cu nanocristale lichide.
Oamenii de ştiinţă au descoperit o modalitate de a creste generarea energiei solare de 2 ori.
Oamenii de ştiinţă din Irkutsk a aprins lampa cu ajutorul bacteriilor.
Oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzie că îmbunătățirea modului de măsurare a capacităţilor poate accelera dezvoltarea celulelor solare.
Creşte riscul schimbărilor globale în mediul înconjurător

Nu fiecare este în măsură să găsească soluții la diferite probleme, să dezvolte noi tehnologii și să introducă metodele moderne de curățare a aerului, apei, solului, în scopul de a obține eficiența maximă și a evita poluarea secundară.

Bioecologia dispune de toate cunoştinţele necesare pentru a utiliza abordări biotehnologice, a curăța mediul înconjurător de poluare, restabili echilibrului ecologic și preveni dezastrul ecologic.

Contaminanţii care intră în mediul înconjurător ca urmare a emisiilor de gaze și a apelor uzate prin metode biotehnologice pot fi descompuşi cu ajutorul microorganismelor în compușii simpli inofensivi.
Biotehnologii moderne fac posibilă fabricarea produselor utile din deșeuri - alcool, drojdie furajeră, biogaz, compost. Posibilitățile biotehnologiei sunt infinite pentru a salva mediul înconjurător și permit de a obţine produse care nu vor polua mediul înconjurător - biopesticide, îngrășăminte bacteriene, polimerii biodegradabili.
Bioecologia în acțiune

Drept exemplu să examinăm tehnologia dezvoltată de oamenii de ştiinţă de la Singapore, care au inventat o toaletă ce transformă deșeurile umane în îngrășăminte și energie electrică şi este capabilă să reducă până la 90% din consumul de apă utilizată pentru spălarea closetului.
Dispozitivul No- Mix Vacuum Toilet reprezintă două părți care separă deșeuri solide și lichide. Tehnologia de pompare vacuum foloseşte pentru spălarea lichidului numai 0,2 litri de apă, pentru deșeuri solide va fi suficient doar un litru de apă.
În comparație cu metoda tradițională de spălare (4 și 6 litri) observăm economii semnificative de apă.
Cum e în acțiune? Deșeurile lichide sunt trimise pentru prelucrare, în cadrul căreia componentele sunt utilizate ca îngrășământ (fosfor, azot și potasiu).

Deșeurile solide sunt trimise într-un reactor biologic, în care în procesul de digestie se obține biogaz ce conține metan. Și deoarece metanul este inodor, acesta poate fi utilizat ca o alternativă la gazul natural, aplicabil pentru necesitățile gospodărești.

De asemenea, este posibil de a converti metan în energie electrică și-l utiliza pentru fabricarea celulelor de combustibil și la centrale electrice. În rezultat -  economisire a mai mult de 160 de milioane de litri de apă potabilă pe an și recuperarea completă a resurselor.

Organismele vii și mediul lor interacționează în mod constant și sunt interdependente. Starea actuală a mediului înconjurător se află într-o stare critică, care este factorul de conducere pentru dezvoltarea rapidă a bioecologiei ca științe.
Numai cu utilizarea unei abordări științifice și raționale omenirea poate evita o catastrofă ecologică globală și menţine resursele naturale ale planetei pentru dezvoltarea ulterioară.

*Eidecologie - din greacă eidos - imagine, specie (trad.)
*Demacologie – din greacă demos – popor (trad.) .
 

 

 

Sursa: zeleneet.com

Sâmbătă, 19 octombrie 2013
Vizualizări: 3445

Știrile partenerilor noștri

Citiţi de asemenea

William James Sidis a fost, de mic copil, o persoană specială. S-a născut în Statele Unite pe 1 aprilie 1898 şi a murit ...
75
În întreaga lume, serviciile stomatologilor sînt foarte scumpe.... Ca toate serviciile în care cineva face pentru noi, c...
331
Cu 15 ani în urmă, întorcîndu-se dintr-o regată în Hawaii,  un tînăr yachtsman, fiul unui magnat chimic bogat, Char...
238
Cum ne-au învățat pe toți, vă amintiți? Muntele Everest este cel mai înalt munte de pe planeta noastră. Nu! De fapt, ace...
379